Grönområdesplan

Grönområdesplanen
Vägföreningen har ansvar för att sköta vissa grönytor inom Österskärsområdet.
Dessa finns registrerade i Lantmäteriförrättningen från 2002. I verksamhetsplanen
tas det arbete upp som skall utföras under året och på sikt. Det kan vara att beskära
träd och buskar, klippa och förbättra gräsytor, sköta alléer och liknande.

Uncategorized

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + 17 =

Previous reading
Lek- och badplatser
Next reading
Belysningsfrågor