Vägföreningens årsstämma planeras ske den 26 april 2018

Vägföreningens stämma är planerad att hållas  den 28 april under förutsättning att lokal finns tillgänglig. Vi meddelar lokal så fort det är klart.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Vi ser gärna att dessa skickas till föreningens e-post: info@osterskarsvagforening.se.

Väl mött på stämman.

Aktuellt

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

14 + två =

Previous reading
Plogning av vägarna inom Österskärs Vägområde
Next reading
Vägföreningens årsstämma planeras ske den 26 april 2018