Grönområdesplan

Grönområdesplanen
Vägföreningen har ansvar för att sköta vissa grönytor inom Österskärsområdet.
Dessa finns registrerade i Lantmäteriförrättningen från 2002. I verksamhetsplanen tas det arbete upp som skall utföras under året och på sikt. Det kan vara att beskära träd och buskar, klippa och förbättra gräsytor, sköta alléer och liknande.

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − 9 =

Previous reading
Lek- och badplatser
Next reading
Belysningsfrågor