Stigar, gång-och cykelväger

  • Stigar,gång- och cykelvägar

Inom Österskärsområdet finns många gångstigar. Enl förrättningen är vi inte ålagda att vinterunderhålla dessa:

Strandängen: Ej belagd, vinterunderhålls inte
Solstigen: Ej belagd, vinterunderhålls inte
Idrottsbacken-Katarinavägen: Vinterunderhålls inte.
Lindholmsviken: Ej belagd, vinterunderhålls inte
Perstorpsparken:    Belagd och vinterunderhålls.
Österskärsvägen-Mikaelsvägen Belagd och vinterunderhålls
Riddarvägen(genom Kvarnberget)- Österskärsskolan Grusad stig, vinterunderhålls
Saturnusvägen – Åkersbergavägen Grusad stig, vinterunderhålls inte
Åkersbergavägen- Uranusvägen: Grusad stig, vinterunderhålls inte
Uranusvägen-Vegavägen: Grusad stig, vinterunderhålls inte
Vegavägen- gångväg vid Brf Spåret: Grusad stig, vinterunderhålls inte
Margretelundstrappan: Underhålls av Margretelunds  vägförening
Sättravägen- Sjövägen: Grusad stig, vinterunderhålls inte
Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta − sex =

Previous reading
Grävtillstånd
Next reading
Trafiksäkerhet