Trafiksäkerhet

  • Trafiksäkerhet

För allas trevnad och framkomlighet vill vi påminna er om att häckar och träd skall vara ansade och inte sticka ut på trottoar och vägmark. De ska hållas innanför den egna fastighetsgränsen. Föreningen gör ”driver” och lämnar broschyrer och påtalar de största problemen. Detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga. 

Några viktiga regler

  • 30 km inom hela Österskärs Vägförenings område
  • Gång- och cykelbanor är till för att skydda trafikanter, inte för bilar att parkera på.
  • Målade cykelbanor är inga parkeringsplatser för bilar
  • 24-tim parkering där så är skyltat
  • Håll grönskan innanför era tomtgränser och klipp när det är för mycket.
  • Klipp häckar, träd och buskar så att barn och vuxna kan gå säkrare på våra ofta smala vägar
  • Använd reflexer

Om vi tänker efter före vi sätter oss bakom ratten så blir det mycket bättre.

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − tio =

Previous reading
Stigar, gång-och cykelväger
Next reading
Vintervägar och halkbekämpning