Vägarbeten på Österskärsvägen

Österåkers kommun, Väg- och trafikenheten, kommer att bygga ut gångbana längs med Österskärsvägen sträckan Mikaelsvägen – Kvarnåsvägen. Planerad byggstart är vecka 34 hösten 2019 och vi räknar med en byggtid på cirka 3 månader.

Gångbanan kommer att bli 2,5 meter bred och på ett ställe kommer gångbanan att smalnas av till cirka 1 meters för att sedan återigen bli 2,5 meter. Gångbanan kommer att starta vid Kvarnåsvägen och avslutas med anslutning till befintlig gångbana vid Mikaelsvägen. Vid det signalreglerade övergångstället i höjd med Mikaelsvägen kommer farthinder att byggas. Belysningen längs Österskärsvägen kommer också att bytas till led.
http://www.osteraker.se/5.24307edd16b51404cb52470.htmler

Aktuellt

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

femton + nio =

Previous reading
2020 års Årsstämma
Next reading
Begränsningar på vägar